tisdag 21 september 2010

ICD10-1

Det som följer är nog inte så spännande att läsa, men det hör hit. Allt är i strikt kronologisk ordning. Läkarna numreras efter den ordning de dyker upp i detta dokument, det är inte alla läkare jag träffat, långt ifrån... (någonstans vid 30 st tappade jag räkningen...) Det mesta av diagnosfunderingarna som finns i journalen diskuterades aldrig med mig, med undantag för dr B.

--------------


Diagnos ICD10
F32.9 Depressiv episod
(2000, dr B)

Diagnos ICD10
F41.9 Ångesttillstånd
(2000, läkare 2)

Diagnos ICD10
F41.9 Ångesttillstånd
(2001, läkare 3)

Hon slutade med sina mediciner Mianserin och Haldol igår som hon hade i mycket liten dos men står kvar på den lilla dosen med Iktorivil. Jag noterar idag att hon verkar euforisk. Hon bekräftar att hon själv upplever det så att detta har hänt tidigare också när hon satt ut mediciner. Som jag efterhand under samtalet får fram verkar det som hon också kan ha en hel del svängningar utöver detta. Hon har dock mycket snabba växlingar men om de är tillräckligt långvariga att kunna kallas rapid cycling är osäkert. Vi tar bara till underrättelse att hon har flera kortvariga euforiska/hypomana inslag i en annars mer långvarig depressiv period. (2002, läkare 4)

S har känt sig lite uppskruvad i helgen. Initialt var det bra men nu har hon kommit över en gräns där hon känner att det inte känns bra överhuvudtaget.

Eftersom S har så annorlunda reaktion på många mediciner frågar jag om har haft hyperaktivitet som problem i barndomen. Hon kan inte komma ihåg att det har varit så och vi har heller inga andra hållpunkter att det kan vara någon mindre MDB-skada. (2003, läkare 4)

Bedömning
Man kan inte utesluta en affektiv komponent, varför jag föreslår att pat börjar ta kapslar Orfiril long 300 mg 1 x 2.
Diagnos ICD10
F381 Återkommande affektiva svängningar
(2003, läkare 5)

Ångestsjukdom av närmast psykotisk valör och även misstänkt personlighetsstörning möjligen av borderlinetyp. (2004, läkare 6)

Undertecknad bedömer pat lida av en personlighetsstörning med markant destruktivitet. Sucidrisken bedöms inneliggande låg och med hänsyn till pats depressiva inslag och bristande impulskontroll samt ökad apati sätts hon in på tabl Fluanxol á 0,5 mg, 1 x 2 och förklarar för pat verkningsmekanismen dessutom sätts hon in på tabl Stesolid regelbundet 1 tabl x 3 dagl.
Daganteckning
Ny bedömning efter helgen och om pat avviker frpn avd kan det vara diskutabelt om konvertering till LPT utifrån det att hon kan vara en fara för sig själv och för de andra.
(2004, läkare 7)

Diagnos ICD10
F431 Posttraumatiskt stressyndrom
Bidiagnos ICD10
F419 Ångesttillstånd, ospecificerat
(2004, läkare 4)

Kvinna med mångårig psyk kontakt i Litenstad. Borderline personlighetsstörning med självdestruktivitet. Kommer nu på remiss från DLC efter att ha skurit sig i vänster underarm.
(2004, läkare 8)

Psykiskt status
I början av samtalet ger pat bra emotionell och formell kontakt, men redan efter tio minuter verkar pat enormt nervös och får utslag i ansiktet och på kroppen. Hon tar sig i ansiktet hela tiden och verkar tankestörd och gråtmild. Pat kan inte på något sätt ge uttryck för sina tankar, sina känslor och ej heller sina behov.
Diagnos ICD10
F431 Posttraumatiskt stressyndrom
Bidiagnos ICD10
F419 Ångesttillstånd, ospecificerat
(2004, läkare 9)

Hon inkommer nu efter en överdos Seroquel och beskriver det hela som en upptrappning under några dagar i en nästan som en fix idé som hon inte kan bryta själv och ibland har dessa fixa idéer yttrat sig som ett tvång att skära sig och i detta fallet ta en överdos av tabletter.
Diagnos ICD10
Emotionellt instabil personlighetsstörning
(2004, läkare 10)

Diagnos ICD10
F431 Posttraumatiskt stressyndrom
Bidiagnos ICD10
F419 Ångesttillstånd, ospecificerat
(2004, läkare 4)

Bedömning
XX-årig kvinna tidigare vårdad pga personlighetsstörning.
ECT-behandlad sommaren 2004. Sjukdomsbilden uppfattas vid aktuell intagning som ett ospecificerat ångesttillstånd.
(2004, läkare 11)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar